Công ty Sino-Pacific TNHH Tư Vấn Xây Dựng

Tầng 8, Tòa Nhà Lawrence S.Ting, 801 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh