Cơ Sở Minh Hưng

49 Nguyễn Thiện Thuật, P. 2, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

Cơ Sở Minh Hưng

252 Trần Quý, P. 6, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh

Cơ Sở Minh Hùng

425 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, Tp. Hồ Chí Minh