DNTN Bảo Thành

DNTN Bảo Thành chuyên gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

560-562/1 Nguyễn Trãi, P. 8, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh