HTX Trường Sơn Công Nông

4/4/1/15 Khu Phố 5, Đường Số 3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh